Bachovy esence – Bachova květová terapie

Míchání Bachových esencí tvoří značnou část přesnost, kterou poskytují průvodci v záislosti na účincích jednotlivých esencí.

Přesná míra zaručuje účinnost na konkrétní pohyb zablokovaných energetických struktur v aurickém poli člověka.

Rozpohybováním těchto strnulých energetických bloků se dává do pohybu celé aurické pole.

Tyto esnce jsou určeny jako doplněk k léčení pránou a zajištˇují doprovodné uvolňování energetických bloků, které jsme si utvořili během emočnch výkyvů, nebo emočně vypjatých situací.

Přesná míra kaaždé esence cleně působí jako lék na ducha a duši.

Naše duševní procesy spolutvoří ucelený systém vnímání, který je někdy zablokován našimi reakcemi na některé události, které nám nebyly příjemné.

Osobní celistvosti můžeme docílit pomocí čakrového systému, který určuje, jak se v danou chvíli cítíme a reagujeme na své okolí.

Pokud zažíváme strach máme obvykle zablokovanou třetí čakru solar plexu odkud vychází naše mentální rozpoložení a která utváří harmonické vztahy mezi jinými lidmi a námi.

V třetím mentálním těle bývá uloženo spousty energetických nefunkčních útvarů, které jsou pro zdravý život nevyhovující, nebo blokující.

Odstraněním a rozpuštěním těchto uvízlých kapslí jsme schopni racionálně uvažovat a přistupovat ke svému životu s notnou dávkou zdavého rozumu. Naopak zablokovaná třetíúroveň aurického pole naznačuje, že jsme se během života oddělili od sebe samých a tím narušili harmonii , která vyychází z holistického pojetí sebe jako součástí celku.

Znovuvytvořením harmonie na této úrovni dokážeme vnímat sebe jako součást Univerza,které nám dá pocit domova, všude, kde se v danou chvíli nacházíme. Spojením sebe s celkem je tou nejúžasnější věcí, kterou můžeme zažíta dávat pocit domova a klidu jiným lidem, aby se s námi cítili dobře.

Vyzdvihnutím některých emočních procesů nabýváme hodnoty sebe sama a spoluvytváříme mír ve vztazích.

Některé záležitosti zýkající se láskyplných vztahů k sobě i jiným už nebudou narušovány a pokřiveny našimi reakcemi na stará zranění, která mohla vliven okolního prostředí působit na nás, nebo skrze nás.

Nejsme zatíženi minulými událostmi a prostřednictvím svého vnímání dáváme do pohybu pouze zdravé racionální soudy, které jsou v harmoniis naším uvažováním i s námi samými.

Pokud pracujeme například dlouhoa pod tlakem, naše vnitřní rovnováha kolísá a dá hodně práce uvést ji zpět.

Proto doporučením Bachových esencí jako doprovodného léčení zajistíme rychlejší průběh ozdravného procesu.

Esence jsou maximálně činné s vyjímkou nepřesného namíchání a dávkování, které může proces oddálit.

U mne však najdete míru, která je vhodná přesně pro Vás v daný okamžik.

Pomocí svého vnímání a napojení jsem schopna postupně celý proces doladit dle vašich potřeb a úkony jsou kontrolovány přísnou disciplínou během léčení i doprovodných terapií.

Celý proces je řízen Vyššími Bytostmi, než jsme my sami a je založen na vzájemné důvěře.

Dodržováním pokynů během léčení sami vycítíte nastolení zdraví a vytvoříte takové prostředí, ve kterém je vám dobře.

Každá výchylka energetického pole se totiž projevuje jako energetický blok, který se dříve, nebo později projeví třeba nemocí, nebo zhoršeným psychickým stavem.

Proto užívání Bachových esencí je výhodné pro všechny kategorie lidí od kojenců po seniory.

Každodenní energetická očista touto formou přispívá ke zlepšenívnímání a zdraví a je důležitou součástí Bytí v harmonii a souladu.

Příprava esencí je nenáročná a zabere pár minut, proto se můžete kdykoli obrátit a esence využít ke svému zdraví.

Rozpohybovat své energetické pole a tím i dosavadní stagnující energii nahradit tokem zářivých a jasných energií, které vnímám během léčení i během užívání těchto vzácných darů přírody.