Léčivá pyramida

Jak léčivá pyramida fuguje?

Pyramida je energetický zářič, který má svoji jedinečnou inteligenci. Každého si nejdříve "prohlédne" a podle toho léčí. V jejím nitru se prolínají různé druhy energií a které přijímá z éteru vyplňujícího prostor vesmíru. Tato energie prostupuje vrcholem pyramidy, do jejího středu, kde se přeměňuje na pyramidální oheň, který vyplní jednu třetinu spodní části kde zůstává – léčí a zbytek pak vyzařuje do okolí. Jelikož je pyramida vysokofrekvenční, všechny negativní energie s nižšími frekvencemi, které náš organismus oslabují se jejím působením přetvoří nebo neutralizují. Vyšší energie vždy přepíše nižší, nikdy tomu nemůže být naopak. Proto působením pyramidální energie dochází k léčebným účinkům a současně se navyšuje vědomí jedince.

Díky velké síle a účinnosti pyramidy se doporučuje maximálně půlhodinové léčení jednou za den.

Proč a kdy navštívit pyramidu ?

Návštěva pyramidy je vhodná při fyzické i psychické vyčerpanosti, při již vzniklých nemocech nebo bolestivých stavech (bolesti zad, páteře, kloubů, apod.) Rovněž se doporučuje před jakoukoliv operací, (buňky v těle jsou vitálnější a proto se vše rychleji hojí, kosti a rány se velmi rychle zacelují a bolestivost je znatelně mnohem nižší), dále pak po operaci a po skončení léčení v nemocnici, za účelem dodání životní energie.

Pyramidaje též vhodná k meditaci.

Obecně dokáže urychlit léčení nemocí, odrušit negativní vliv patogenních zón a elektrosmogu, podporuje růst rostlin, čistí potraviny od negativních látek a nabíjí je pozitivní energií.