Pránické léčení

Léčení vždy odpovídá skutečnému stavu, ve kterém se klient nachází, s ohledem nejsoučasnější stav pránickou energií dokážem uzdravovat následky jsoucích bloků v energetice člověka, který se poznává jako živoucí duše, která získala svůj skutečný, opravdový pohyb ke zdraví.

Musíte poznat, že jste trochu mimo svoje pole, a pocity , které máte si zaslouží pozornost a ve svojí svobodné vůli si utvoříte posilující, krásné energie, které využijete k léčení těla i duše.

Oceníte vysokou energii, která léčí, formuje a uzdravuje jakékoli nemoci i přesvědčení, která jste ziskali chybným promítáním do svého života, a tím došlo k vychýlení energií, blokům a přesvědčením, která jsou zapsána v energetickém poli.

Na vyšších úrovních jsou zaznamenány bloky, které souvisí s energiemi, přesvědčeními a energetickým souzněním, které blokuje úspěšnost karmickými zápisy. I znovuzrození karmickými zápisy je z vůle Boží odstraněno pomocí vysokých bytostí, které jsou tomuto vyléčení schponé porozumnět a zápis vymazat z akašických záznamů.

Opravdové léčení se týká karmického vzoru, ktrerý jsme stvořili během předchozích inkarnací a životů v jiných dimenzích.

Vesmírná síla je prospěšná k jakémukoli záznamu.

Akašické záznamy tvořily vysoké spojvací intenzivní vlny , které reagují na souběžnost vln, které člověk vyzařuje do svého aurického pole.

Protože jsme všicni Božími výtvory upřednostňuji vědomé lidi, kteří se uzřeli jako živoucí duše k léčení pránické světelné vysoké frekvence , která umožňuje život znovuzrozený na vyšších posilujících frekvencích.

Samozřejmostí je skutečnost, že vnímáte pocity uvolnění a uzdravování, protože vnímáte silnou pránickou, vysokou frekvenci světového pole, které umožňuje žít v haromii se sebou i s znovuzrozeným vědomím klidu a pohody jak tělesné, tak duševní.

Při léčení vysledujeme současný stav během kterého se posunete směrem, který je pro vaše zdraví nejen výhodnější, ale také svobonější.

S pránickou energií je možné léčit všechny zablokované energie v aurickém poli i v těle. Objevíte svoji energii, která je mnohem stabilňejší než během masáží i chelation. Objevíte, že během souznění s pránou je vaše tělo v souznění s celým Vesmírem.

Pokud dojde k vychýlení aurického pole, nebo úrovně Hara, odkud přichází naše záměry dochází současně k vychýlení našich emocí a následné nerovnováze v energetickém systému.

Nejsme pak schopni žít v v souladu se sebou samými a ani okolím. Do rovnováhy se opět vrátime pomocí pránického léčení a otevřením čaker. Čakrový systém pomáhá znovunastolit rovnováhu v každé dimenzi lidského těla, a pomocí tohoto léčení přichází stav rovnováhy, který je potřebný k našemu zdraví navšech uvedených úrovních.

Pomocí nalezení jádra své bytosti jsme schopni žít přesně tak, jak si zasloužíme – ve zdraví. Toto zdraví se týká psychiky, psyché a tělesné kondice.

Na znovuvytvoření všech těchto událostí, které se odehrávají v přítomném okamžiku se podílejí elementární částice tvořeny převážně pránickou – někdy také nazývany čchi energií.

Tyto částečky dodávají tělu životní enerii, která je vedená přes čakrový systém, do úrovně Hara, odkud přichází záměr a navrací se do našeho jádra – hvězdy Bytí, to je naše nejhlubší, nejryzejší esence – Božské světlo.

Z tohoto jádra neposuzujeme. Pouze vnímáme Boží pravdu jako naší součást. Byli jsme, jsme a budeme součásí tohoto vznešeného tvoření skrz své jádro, pokud budeme schponi naplnit své touhy a přání a žít harmonický život spolu s ostatními. Na tom se ovšem musí pracovat.

Během léčení se z aury čistí bloky nasbírané během tohoto, nebo dřívějších životů. Všechny tyto události jsou zamrzlé v čase a uloženy v auře. Během léčení jsou bloky vyzvednuty a harmonizovány takovým způsobem, že už nemůžou dále blokovat náš růst a osobní celistvost.

Na tom, v jakém rozpoložení se nacházíme má vliv i celková disperze jednotlivých úrovní, které se navzájem ovlivňují. Pokud je naříklad v 2hé čakře blok nesprávnou komunikací mezí partnery - Partner ani partnerka nejsou schopní naplnit jeden druhého, dochází potlačování sexuality, která má za následek úbytek nebo přísun disharmonických energií do dalších čaker například do 3tí čakry, která je důležitá pro udržování zdravých vztahů a 4té čakry, která zajišťuje stálý přísun lásky – partnerské, lidské i světové.

Nenapl0něním vztahů na 2hé úrovni totiž ovlivňujeme svůj postoj k celému světu. Proto je tak důležité být sladěný se sebou i s patnerem i ostatními lidmi.

V dnešní době jsou vztahy udržovány pomocí rodinných vazeb, které se podílí na vzniku funkčního emočního prostředí, které si pak člověk manifestuje do světa.

Nejen my, ale i naši přátelé ovlivňují funkčnost našich vztahů, které jsou nedílnou součástí celosvětového pohledu na současné jevy, které se vyskytují mimo náš náhled.

V těchto dnech dochází k přýbytku molekulárních atomických folikulí, které harmonizují a pozvedávají náš energetický systém směrem k vědomému prožívání všech 4 úrovních lidského potenciálu. Jsou jimi doslova oblkopeny.

Pomocí vesmírných energií tělo nikdy nestagnuje není ničím zablokováno. Tento proud jemných éterických forem na různých úrovních doslova pohlucuje stará těla a tvoří se nové uspořádání našich energetických struktur, což má za následek vitálnější, čistější a harmoničtější život.

Během několika sezení dochází taktéž k narovnání záměrů, které jsme dříve nebyli schopni naplnit.

Nejlepší na tom je, že se pomocí dýchacích technik se také naučíte tento systém požívat v souvslosti e energetickým potenciálem, který nám umožní zůstat ve své středu. Z tohoto středu vychází silné proudění, které plyne přes srdeční čakru , směrem, který dobře znáte, k Vám.

Zůstat v srdci totiž znamená být – a toto bytí plně prožívat.

S láskou můj průvodce léčení